Форма задачі. Закладка "Банківські реквізити"

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук

При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.

Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.

Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).

Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку "Додати" (Малюнок 17.52).

2020-07-02 13-11-16 Створення контрагента рахунок 1(2).png

Малюнок 17.52 - Банківські реквізити

Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:

  • "Валюта" - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
  • "Країна" - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
  • "IBAN" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.

Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:

код країни - 2 літери (UA);

контрольний розряд - 2 цифри;

код банку - 6 цифр;

рахунок - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 -  від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). 

Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 17.53).

2020-07-02 15-32-07 Створення контрагента рахунок 6(2).png

Малюнок 17.53 - Номер рахунка

Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку  - "Некоректний IBAN" (Малюнок 17.54).

2020-07-02 13-56-55 Створення контрагента рахунок 7.png

Малюнок 17.54 - Повідомлення про помилку

Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.

  • "Основний рахунок" - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 17.55).

У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.

При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 17.55).

2020-07-02 17-07-13 Створення контрагента рахунок 17.5(2).png

Малюнок 17.55 - Визначення рахунку як основного

ВАЖЛИВО! Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.

Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.

  • "Балансова одиниця" - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 17.56).
2020-07-02 17-36-34 створення контрагента рахунок 9.png

Малюнок 17.56 - Вибір балансової одиниці

  • "Комерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для продажу.
  • "Некомерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для не продажу.

Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - "Зберегти" (Малюнок 17.57).

2020-07-02 17-50-24 Створення контрагента рахунок 10(2).png

Малюнок 17.57 - Збереження реквізитів рахунку

Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:

1. Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.

При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - "Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці" (Малюнок 17.58).

Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.

2020-07-02 10-09-18 Створення контрагента рахунок 2.png

Малюнок 17.58 - Повідомлення про помилку

2. Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.

Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Не вказано тип основного рахунку" (Малюнок 17.59).

В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.

2020-07-02 10-31-16 Створення контрагента рахунок 3.png

Малюнок 17.59 - Повідомлення про помилку

3. У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.

При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - "Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?" (Малюнок 17.60).

При натисканні кнопки:

"Так" - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".

"Ні" - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено  раніше доданий.

2020-07-02 13-29-19 Створення контрагента рахунок 4(2).png

Малюнок 17.60 - Повідомлення про помилку

Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 17.61).

2020-07-02 19-44-14 Створення контрагента рахунок 11.png

Малюнок 17.61 - Банківські реквізити

При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.

2020-07-02 19-46-04 Створення контрагента рахунок 12.png

Малюнок 17.62 - Функціональні кнопки

Функціональні кнопки:

Редагування рахунка
2020-07-02 19-46-21 Створення контрагента рахунок 13.png
                                                                                                                 
Видалення рахунка
2020-07-02 19-46-50 Створення контрагента рахунок 14.png