Супровідні документи замовлення

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук

Функціонал роботи з супровідними документами замовлення передбачає можливість постачальником вибору існуючої, або створення нової партії, що буде доставлено згідно замовлення та додавання необхідних документів по ній, що підтверджують якість товарів.

Для того щоб розпочати роботу з замовленнями, по яким відсутні документи якості необхідно на головній сторінці сайту вибрати модуль "Замовлення/Супровідні документи" (Малюнок 14.1).

2018-07-13 9-19-06 Гл.стр..png

Малюнок 14.1 - Вибір модулю "Замовлення/Супровідні документи" 

Після успішного переходу до модулю сертифікатів якості виберіть блок "Супровідні документи замовлення" (Малюнок 14.2).

2018-07-19 9-04-00 заказы меню 1 .png

Малюнок 14.2 - Вибір блоку "Супровідні документи замовлення"

Результатом успішно виконаних дій є відображення на сайті сторінки зі списком замовлень, по яким  відсутні документі що підтверджують якість (замовлення у "Червоному" статусі).

Сторінка з реєстром замовлень складається з наступних інформаційних та функціональних блоків:

1. Назва розділу, що відкрито до роботи - "Супровідні документи замовлення" (Малюнок 14.3, Покажчик 1).

2. ОКПО та найменування постачальника (Малюнок 14.3, Покажчик 2).

3. Функціонал швидкого пошуку замовлення у реєстрі (Малюнок 14.3, Покажчик 3).

4. Реєстр замовлень, по яким відсутні документи що підтверджують якість (Малюнок 14.3, Покажчик 4).

У реєстрі відображено наступну інформацію по замовленням:

"ID замовлення" - унікальний ідентифікатор (номер) замовлення.

"ЄДРПОУ покупця" - ЄДРПОУ покупця.

"Створено" - дата створення замовлення.

"Постачання" - дата постачання товарів по замовленню.

"Статус" - статус замовлення.

ВАЖЛИВО! У реєстрі відображено тільки замовлення у "Червоному" статусі, тобто ті, по яким відсутні документи що підтверджують якість товарів.

5. Функціональні кнопки навігації по сторінкам реєстру (Малюнок 14.3, Покажчик 5).

2018-05-16 14-21-44 Сертификаты 3 реестр.png

Малюнок 14.3 - Розділ "Супровідні документи замовлення"

Функціонал швидкого пошуку замовлення у реєстрі

З метою швидкого пошуку певного замовлення у великому об'ємі даних передбачено функціонал пошуку.

Для швидкого пошуку замовлення у реєстрі необхідно встановити курсор мишки у поле введення даних і вказати умови пошуку.

Пошук можливий за всіма параметрами замовлення.

Для пошуку достатньо ввести літери/цифри, що містить ID  замовлення, після чого автоматично формується список відповідно до заданих умов (Малюнок 14.4).

При зміні умов пошуку, список автоматично оновлюється.

2018-05-16 14-23-12 Сертификаты 4.png

Малюнок 14.4 - Функціонал швидкого пошуку замовлення

Фільтрація даних по кожному із пареметрів реєстру

У кожному параметрі реєстру розташоване поле для фільтрації даних, у правому куті якого відображено трикутник перевернутий донизу:

2018-05-16 14-23-31 Сертификаты 5.png

Натиснувши один раз лівою клавішею мишки у полі фільтрації, відкривається  список з усіма доступними значеннями по цьому параметру реєстру. Наприклад, як показано на малюнку 14.5, виконуємо фільтрацію даних у параметрі "ID замовлення".

2018-05-16 14-23-47 Сертификаты 6.png

Малюнок 14.5 - Фільтрація даних 

Для того щоб розпочати роботу із замовленням, його потрібно відкрити за допомогою натискання один раз лівою клавішею мишки на відповідному рядку у реєстрі (Малюнок 14.6).

2018-05-16 14-24-09 Сертификаты 7.png

Малюнок 14.6 - Реєстр замовлень

У результаті виконаних дій буде відкрито форму замовлення, у якій доступно:

1. Перегляд інформації відносно номера та дати замовлення, найменування філіалу постачання, повне найменування постачальника та покупця (Малюнок 14.7, Покажчик 1).

2. Функціональна кнопка "До перегляду", за допомогою якої відбувається перехід до реєстру замовлень (Малюнок 14.7, Покажчик 2).

3. Функціональна кнопка створення заявки на узгодження доданих до замолення документів якості - "Створити заявку" (Малюнок 14.7, Покажчик 3).

ВАЖЛИВО! Створити заявку можливо лише тоді, коли до замовлення додано хоча б один документ.

Якщо до замовлення не було ще додано жодного з необхідних документів, кнопка "Створити заявку" - не доступна (підсвічена сірим кольором) (Малюнок 14.8, Покажчик 10).

4. Збереження шаблону з метою додавання партій і подальшим їх імпортом у замовлення - кнопка "Зберегти як шаблон" (Малюнок 14.7, Покажчик 4).

5. Імпорт даних по партіям з шаблону - кнопка "Імпортувати з шаблону" (Малюнок 14.7, Покажчик 5).

6. Мосове додавання документів - "Додати документ" (Малюнок 14.7, Покажчик 6).

ВАЖЛИВО! Якщо у замовленні не має жодних даних відносно партій, неможливо додати документи для декількох партій, кнопка "Додати документ" не активна, підсвічено сірим кольором (Малюнок 14.8, Покажчик 11). 

7. Вказати партію, по якій буде доставлено товар та додати по ній необхідні документи якості - кнопка "Редагувати" (Малюнок 14.7, Покажчик 7).

ВАЖЛИВО! Кнопка "Редагувати" стає доступною тільки тоді, коли у списку даних по товарам виділено строку, по якій буде виконуватися редагування (Малюнок 14.9, Покажчик 12). Якщо курсор не встановлено на жодну зі строк замовлення, кнопка "Редагувати" - не активна (підсвічено сірим кольором) (Малюнок 14.7, Покажчик 7).

8. Видалення помилково вказаних партій - кнопка "Видалити партію" (Малюнок 14.7, Покажчик 8).

ВАЖЛИВО! Видалення партій у замовленні можливе тільки після того, як у замовлення буде додано хоча б одну партію і у списку виділено строку з тієї партією, що буде видалено (Малюнок 14.9, Покажчик 13).

Також не доступно видалення партії, по якій узгоджено усі необхідні документи (у "Зеленому" статусі).

Якщо у замовленні не вказано жодної партії/ не встановлено курсор на строку з партією, що потрібно видалити/узгоджено усі необхідні документи по партії, кнопка "Видалити партію" - не активна (підсвічено сірим кольором) (Малюнок 14.7, Покажчик 8).

9. Дані про товари, які містяться у замовленні, а також інформація по необхідним до них документам якості (Малюнок 14.7, Покажчик 9).

2018-05-17 13-44-49 Сертификаты 8.png

Малюнок 14.7 - Форма замовлення

2018-05-17 13-46-35 Сертифкаты 11.png

Малюнок 14.8 - Форма замовлення

2018-05-17 13-47-27 Сертификаты 12.png

Малюнок 14.9 - Форма замовлення


Редагування даних замовлення 

Для того щоб вказати партію, що буде доставлено та додати по ній документи необхідно у списку даних встановити курсор на строку з артикулом і натиснути кнопку "Редагувати" (Малюнок 14.10).

2018-05-18 11-37-28 редагувати 1.png

Малюнок 14.10 - Кнопка "Редагувати"

У результаті виконаних дій буде відкрита форма, у якій доступно до перегляду та редагування:

1. Вкладка форми редагування - "Партії", яка відкрита за замовчуванням (Малюнок 14.11, Покажчик 1).

2. Вкладка форми редагування - "Документи" (Малюнок 14.11, Покажчик 2).

3. Ознака, яка вказує, що товар не буде доставлено у рамках поточного замовлення - "Не буде доставлено" (Малюнок 14.11, Покажчик 3).

4. Область редагування, де потрібно вказати інформацію по новій партії, або вибрати партію, яка вже існує (Малюнок 14.11, Покажчик 4).

5. Функціональна кнопка збереження змін - "Зберегти" (Малюнок 14.11, Покажчик 5).

6. Функціональна кнопка закриття форми без збереження змін (Малюнок 14.11, Покажчик 6):

2018-05-18 11-46-05 редагувати 6.png
2018-05-18 11-39-39 редагувати 2.png

Малюнок 14.11 - Форма редагування

Якщо у замовленні є товари, які за певних обставин не будуть доставлені, Вам необхідно відкрити до редагування відповідний товар -> встановити ознаку у параметрі "Не буде доставлено" -> зберегти зміни (Малюнок 14.12):

У той момент, коли встановлена ознака у параметрі "Не буде доставлено", область редагування щодо даних партії автоматично буде згорнута (Малюнок 14.12).

2018-05-18 11-46-21 редагувати 3.png
2018-05-18 11-41-05 редагувати 4.png

Малюнок 14.12 - Встановлення ознаки "Не буде доставлено"

У результаті успішного збереження змін, у відповідному рядку списку артикулів буде проставлено ознаку у параметрі "Не буде доставлено" (Малюнок 14.13).

2018-05-18 11-41-38 редагувати 5.png

Малюнок 14.13 - Відображення ознаки "Не буде доставлено" у списку артикулів

Для того щоб вказати нову партію/вибрати вже існуючу і додати по ній документи, Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрити вікно редагування відповідного артикула (Малюнок 14.10).

2. На вкладці "Партії" у параметрі "Вибрати партію" із випадаючого списка, який відкривається при встановленні курсору мишки у поле, вибрати значення "Нова партія" (якщо Ви створюєте нову партію) (Малюнок 14.14).

2018-05-21 13-13-38 новая партия 19.png

Малюнок 14.14 - Вибір партії

3. Коли вказано, що додаємо нову партію, необхідно у параметрі "Номер партії" - вказати номер нової партії (Малюнок 14.15).

ВАЖЛИВО! При додаванні нової партії є обов'язковим до заповнення параметр "Номер партії".  Якщо номер партії не було вказано, при збереженні даних на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Неповні дані партії" (Малюнок 14.16).

До тих пір, поки усі обов'язкові дані не будуть вказані, інформація щодо нової партії не буде збережена.

Для закриття повідомлення про помилку натисніть кнопку "ОК".

2018-05-21 13-13-38 новая партия 20.png

Малюнок 14.15 - Введення номеру партії

2018-05-21 13-12-03 новая партия 4.png

Малюнок 14.16 - Повідомлення про помилку 

4. Далі необхідно вказати "Дату виготовлення" та\або кінцеву дату споживання товарів у партії - "Вжити до".

Дата встановлюється за допомогою стандартного календаря, який відкриваєтсья при встановленні курсору у поле дати (Малюнок 14.17).

ВАЖЛИВО! Параметр партії "Дата виготовлення" або "Вжити до" є обов'язковим до заповнення.

Якщо жодну з дат не було вказано, при збереженні даних, на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Неповні дані партії" (Малюнок 14.18).

До тих пір, поки усі обов'язкові поля не будуть заповнені, інофрмація щодо нової партії не буде збережена.

Для закриття повідомлення про помилку натисніть кнопку "ОК" (Малюнок 14.18).

2018-05-21 13-13-14 новая партия 2.png

Малюнок 14.17 - Параметр "Дата виготовлення" 

2018-05-21 13-12-03 новая партия 4.png

Малюнок 14.18 - Повідомлення про помилку 

5.  Після того, як вказано усі обов'язкові параметри партії необхідно зберегти інформацію за допомогою кнопки "Зберегти" (Малюнок 14.19)

2018-05-21 13-13-51 новая партия 3.png

Малюнок 14.19 - Збереження даних

У результаті успішного збереження даних, на екрані буде відображено відповідне інформаційне повідомлення (Малюнок 14.20).

2018-05-21 13-13-38 новая партия 5.png

Малюнок 14.20 - Інформаційне повідомлення

6. У тому випадку, якщо Вам необхідно вибрати вже існуючу партію щоб додати по ній документи, у випадаючому списку параметра "Вибрати партію", виберіть одну із раніше створених партій. Після вибору партії зі списку, автоматично заповнюються дані партії, відповідно до того, що було вказано при її створенні (Малюнок 14.21).

ВАЖЛИВО! При виборі існуючої партії, параметри "Номер партії", "Дата виготовлення" та "Вжити до" не доступні до редагування.

2018-05-21 13-13-38 новая партия 18.png

Малюнок 14.21 - Вибір партії із списку

7. Після того як вказано дані по новій партії, або Ви вибрали вже існуючу зі списку, потрібно додати по ній відповідні документи якості. Для цього перейдіть на вкладку "Документи", де необхідно вказати наступну інформацію:

7.1. "Тип документа" - із випадаючого списку виберіть тип документу, що буде додано (Малюнок 14.22). 

У списку відображено список усіх необхідних документів по товару, тобто може бути відображено як один так і декілька документів в залежності від того які вимоги по документам вказано у довідниках.

2018-05-21 13-13-38 новая партия 6.png

Малюнок 14.22 - Вибір типу документа

Якщо до вибору у списку доступно декілька документів, необхідно за допомогою натискання лівою клавішею мишки на рядку із відображенням типу документа вказати той, який буде додано (Малюнок 14.23).

До вибору доступно тільки один тип документа зі списку.

2018-05-21 13-13-38 новая партия 21.png

Малюнок 14.23 - Вибір типу документа 

7.2. "Дійсний до" - кінцева дата терміну дії документа якості.

Дата встановлюється за допомогою календаря, який відкривається при встановленні крусору мишки у поле дати (Малюнок 14.24).

ВАЖЛИВО! Поле обов'язкове до заповнення!

2018-05-21 13-13-38 новая партия 7.png

Малюнок 14.24 - Кінцева дата термніу дії документа 

7.3. Для того щоб додати документ вказаного типу на вказану дату закінчення терміну дії натисність кнопку "Додати файл" (Малюнок 14.25).

Після ініціювання процесу додавання документу, на сайті буде відкрито додаткове вікно вибору документа, де потрібно вибрати документ на Вашому ПК і натиснути кнопку "Открыть" (Малюнок 14.25).

2018-05-21 13-13-38 новая партия 8.png

Малюнок 14.25 - Додавання документа 

ВАЖЛИВО! При додаванні документа необхідно враховувати обмеження на максимально дозволений розмір завантажуваного файлу, який дорівнює 7 Мб.

При спробі додати файл, який за розміром більше ніж 7 МБ, на сайті буде відображено повідомлення про помилку (Малюнок 14.26).

Для закриття повідомлення про помилку натисніть кнопку "ОК".

2018-07-04 8-57-17 обмеження розміру файлу 7мб.png

Малюнок 14.26 - Повідомлення про помилку

У результаті успішно виконаних дій, вказаний документ буде відображено у формі редагування із вказаною кінцевою датою його терміну дії (Малюнок 14.27)

2018-05-21 13-13-38 новая партия 9.png

Малюнок 14.27 - Відображення документа у формі

ВАЖЛИВО! Якщо при спробі додати документ, не було вказано кінцеву дату його терміну дії, у формі редагування поле відображення дати буде підсвічено червоним кольором із текстовою підказкою, що значення є обов'язковим і не може бути порожнім (Малюнок 14.28). Документ при цьому додано не буде.

У такому випадку необхідно вказати дату і повторно додати відповідний документ.

2018-05-21 13-13-38 новая партия 10.png

Малюнок 14.28 - Приклад відображення форми із незаповнененими обов'язковими параметрами

При наведенні курсору мишки на рядок із документом, стає доступною можливість його видалення, наприклад, якщо Ви помилилися і додали не той документ (Малюнок 14.29).

Примітка: видалити документ можливо лише до того момента, поки він не підтверджений зі сторони компанії "Fozzy".

2018-05-21 13-13-38 новая партия 11.png

Малюнок 14.29 - Видалення документа 

Процес видалення файлу потребує підтвердження (Малюнок 14.30):

Натисніть кнопку "Так" - для підтвердження дії.

Натисніть кнопку "Ні" - для відміни процесу видалення документа.

2018-05-21 13-13-38 новая партия 12.png

Малюнок 14.30 - Вікно підтвердження дії 

Для того щоб перевірити наявність раніше завантажених документів вказаного типу по партії натисніть у формі редагування кнопку "Знайти документи" (Малюнок 14.31).

Якщо у базі знайдено документи, вони будуть відображені до перегляду.

У тому випадку, коли документів вказаного типу для цієї партії не знайдено, на сайті відображено відповідне інформаційне повідомлення (Малюнок 14.32).

Для того щоб зберегти виконані дії щодо доданих документів на вказану кінцеву дату терміну дії натисніть у формі редагування кнопку "Зберегти" (Малюнок 14.31).

У результаті успішного збереження даних на сайті відображено до перегляду відповідне інформаційне повідомлення, для закриття якого натисніть кнопку "Так" (Малюнок 14.33).

2018-05-21 13-13-38 новая партия 13.png

Малюнок 14.31 - Збереження даних

2018-05-21 13-13-38 новая партия 14.png

Малюнок 14.32 - Вікно попередження

2018-05-21 13-13-38 новая партия 15.png

Малюнок 14.33 - Інформаційне повідомлення

Після закриття повідомлення про успішно виконане збереження даних відбувається перехід до списку товарів у замовленні, де відображено відповідні зміни, а саме, вказано партію і доданий до неї документ якості (Малюнок 14.34).

2018-05-21 13-13-38 новая партия 16.png

Малюнок 14.34 - Відображення нової партії у списку


Видалення партії

Для того щоб видалити помилково вказану партію необхідно у списку товарів встановити курсор на строку з партією, що підлягає видаленню і натиснути кнопку "Видалити партію" (Малюнок 14.35).

2018-05-22 15-52-53 видалити партію 1.png

Малюнок 14.35 -  Видалення партії

Процесс видалення партії потребує підтвердження (Малюнок 14.36):

Натисніть кнопку "Так" - для підтвердженння дії.

Натисніть кнопку "Ні" - для відміни видалення партії у замовленні.

2018-05-22 15-53-06 видалити партію 2.png

Малюнок 14.36 - Вікно підтвердження дії

У результаті успішного видалення партії (після натискання у вікні підтвердження кнопки "Так") на сайті буде відображено інформаційне повідомлення про успішно виконану операцію. Для закриття інформаційного повідомлення натисніть кнопку "Так" (Малюнок 14.37).

2018-05-22 15-53-20 видалити партію 3.png

Малюнок 14.37 - Інформаційне повідомлення

Після закриття інформаційного повідомлення відбувається перехід до списку товарів у замовленні, де можно переконатися, що відповідну партію успішно видалено (Малюнок 14.38).

2018-05-22 15-53-33 видалити партію 4.png

Малюнок 14.38 - Відображення списку артикулів після успішного видалення партії


Масовий імпорт даних партій із шаблону

Щоб імпортувати дані партій із шаблону спочатку необхідно підготувати шаблон з даними.

Для того щоб зберегти шаблон, додати у нього дані по партіям і потім імпортувати на сайт Вам необхідно натиснути кнопку "Зберегти як шаблон" (Малюнок 14.39).

2018-05-23 10-45-34 зберегти як шаблон 1.png

Малюнок 14.39 - Збереження шаблону

Процес збереження шаблону потребує підтвердження. Для цього потрібно (Малюнок 14.40):

Натиснути кнопку "Так" - для підтвердження дії.

Натиснути кнопку "Ні" - для відміни процессу збереження шаблону і повернення до замовлення.

2018-05-23 10-45-50 зберегти як шаблон 2.png

Малюнок 14.40 - Вікно підтвердження дії

Після підтвердження дії щодо збереження шаблону на сайті буде відкрито інформаційне повідомлення, у якому сказано, що завантаження файлу на Ваш ПК незабаром розпочнеться. Для закриття інформаційного повідомлення необхідно натиснути кнопку "ОК" (Малюнок 14.41).

2018-05-23 10-45-59 зберегти як шаблон 3.png

Малюнок 14.41 - Інформаційне повідомлення

Результатом успішного завантаження є відображення на Вашому ПК файлу з даними замовлення з можливістю вказати партії і потім ці дані імпортувати на сайт (Малюнок 14.42).

2018-05-23 10-46-25 зберегти як шаблон 4.png

Малюнок 14.42 - Приклад відображення збереженого файлу шаблону 

Коли шаблон файлу для імпорту збережено, у нього необхідно внести дані партій. Наприклад, як показано на малюнку 14.43 додаємо 2 нові партії:

1. По артикулу "265772" додаємо партію під номером "7" із кінцевою датою споживання "30.05.2018".

2. По артикулу "265781" додаємо партію під номером "8" із датою виробництва "22.05.2018".

2018-05-23 11-16-52 імпорт з шаблону 1.png

Малюнок 14.43 - Внесення даних у файл 

Коли шаблон підготовлено, на сайті необхідно натиснути кнопку "Імпортувати з шаблона" (Малюнок 14.44).

2018-05-23 11-17-39 імпорт з шаблону 2.png

Малюнок 14.44 - Імпорт даних

Процес імпорту даних потребує підтвердження. Для цього необхідно (Малюнок 14.45):

Натиснути кнопку "Так" - для підтвердження дії.

Натиснути кнопку "Ні" - для відміни процесу імпорту даних.

2018-05-23 11-17-49 імпорт з шаблону 3.png

Малюнок 14.45 - Вікно підтвердження дії

Після підвердження процесу імпорту даних необхідно у вікні вибору файлу вибрати підготовлений шаблон з даними і підтвердити свій вибір за допомогою натискання кнопки "Открыть" (Малюнок 14.46).

2018-05-23 11-18-16 імпорт з шаблону 4.png

Малюнок 14.46 - Вибір файлу на ПК

У результаті успішного імпорту, у замовленні буде відображено дані по партіям, відповідно до того, що було вказано у шаблоні (Малюнок 14.47).

2018-05-23 11-18-37 імпорт з шаблону 5.png

Малюнок 14.47 - Перегляд результатів імпорту даних

Після того як дані по партіям було успішно імпортовано, Ви можете додати необхідні документи за допомогою відкриття вікна редагування (Малюнок 14.48).

2018-05-23 11-18-54 імпорт з шаблону 6.png

Малюнок 14.48 - Ініціювання процесу редагування

У вікні редагування до вибору доступна додана партія із відповідними датами (дані, що було імпортовано) (Малюнок 14.49).

2018-05-23 11-19-25 імпорт з шаблону 7.png

Малюнок 14.49 - Вибір партії 

При переході на вкладку "Документи" доступна можливість вибрати тип документу, вказати кінцеву дату термніну дії документа якості і додати документ.

Після того вказано всі дані, необхідно зберегти виконані зміни за допомогою кнопки "Зберегти" (Малюнок 14.50).

Примітка: процес вибору партії, додавання документу описано вище у документі.

2018-05-23 11-20-33 імпорт з шаблону 8.png

Малюнок 14.50 - Додавання документів до вказаної партії 

Після успішного додавання документа виконується перехід до списку артикулів у замовленні, де видно інформацію щодо доданого документу (Малюнок 14.51).

2018-05-23 11-20-54 імпорт з шаблону 9.png

Малюнок 14.51 - Перегляд результатів додавання документів 


Додати документ для кількох артикулів у партії

З метою зручності та оптимізації Вашого часу при роботі із замовленням передбачено можливість одночасно додати документи певного типу для кількох артикулів, які входять в  одну і ту ж партію.

Наприклад, як показано на малюнку 14.52 у замовленні є партія під номером "1", до якої входять 2 артикули: "461762" та "494241" із необхідними по ним документами таких типів як: "Документ якості" та "Висновок державної СЕЕ".

Додамо до вказаних артикулів у партії - "Документ якості".

2018-05-23 14-20-58 додати документи 2(1).png

Малюнок 14.52 - Список артикулів у замовленні із вимогами по документам до них

Для того щоб додати документ для кількох артикулів необхідно:

1. Натиснути кнопку "Додати документ" (Малюнок 14.53).

2018-05-23 15-07-34 додати документи 1.png

Малюнок 14.53 - Ініціювання процесу додавання документу

У результаті виконаних дій буде відкрито вікно додавання файлу, у якому за замовчуванням відкрита перша вкладка "Партії", де необхідно у параметрі "Вибрати партію" встановивши крусор мишки у поле вибору відкрити випадаючий список і вибрати ту партію, до якої відносяться артикули (Малюнок 14.54).

2018-05-23 14-21-18 додати документи 3.png

Малюнок 14.54 - Вибір партії

Після вибору партії, буде відображено по ній інформацію, яка була вказана при створенні (Малюнок 14.55).

Примітка: поля "Номер партії", "Дата виготовлення" та "Вжити до" не доступні до редагування.

2. Після того, як Ви вказали партію потрібно перейти на наступну вкладку вікна додавання файлу за допомогою натискання кнопки "Наступна" (Малюнок 14.55).

2018-05-23 14-21-27 додати документи 4.png

Малюнок 14.55 - Відображення даних вибраної партії

3. На вкладці "Файли" необхідно вказати наступну інформацію:

  • "Артикули FOZZY" - у полі відображено список артикулів, які відносяться до вказаної партії. За допомогою натискання лівою клавішею мишки на рядку рядку із артикулом потрібно сформувати список артикулів, до яких буде додано документ (Малюнок 14.56). 

ВАЖЛИВО! Список артикулів обмежується у залежності від вибраної партії.

Про те що артикул відмічено і до нього буде додано документ свідчить відображення позначки у рядку із артикулом:

2018-05-24 9-38-15 додати документи 6.png
2018-05-23 14-21-54 додати документи 5.png
 
Малюнок 14.56 - Формування списку артикулів
  • "Тип документа"  - у полі відображено список усіх необхідних документів по вказаним артикулам.

Вибір документа виконуєтсья за допомогою натискання на відповідному рядку у випадаючому списку (Малюнок 14.57).

2018-05-23 14-22-13 додати документи 7.png

Малюнок 14.57 - Вибір типу документу

  • "Дійсний до" - поле, у якому потрібно вказати кінцеву дату терміну дії документа якості (Малюнок 14.58).

Дата встановлюється за допомогою календаря, який відкриваєтсья при встановленні курсору мишки у поле дати.

ВАЖЛИВО! Поле обов'язкове до заповнення.

2018-05-23 14-22-25 додати документи 8.png

Малюнок 14.58 - Кінцева дата терміну дії документа

  • Після того як вказано усі необхідні дані, Ви можете додати документ вазаного типу на вказану дату.

Для того щоб додати документ натисніть кнопку "Додати документ". Після ініціювання процесу додавання документу, на сайті буде відкрито додаткове вікно вибору документа, де потрібно вибрати документ на Вашому ПК і натиснути кнопку "Открыть" (Малюнок 14.59).

2018-05-23 14-22-58 додати документи 9.png

Малюнко 14.59 - Додавання документа

У результаті успішно виконаних дій, вказаний документ буде відображено у формі (Малюнок 14.60).

Після успішного додавання документу необхідно зберегти виконані зміни за допомогою натискання кнопки "Зберегти" (Малюнок 14.60).

2018-05-23 14-24-20 додати документи 10.png

Малюнок 14.60 - Відображення документа у формі

ВАЖЛИВО! При спробі додати документ того типу, який вже було раніше додано до артикула, на сайті буде відображено повідомлення про помилку (Малюнок 14.61). Документ при цьому додано не буде.

Для закриття повідомлення про помилку натисніть кнопку "ОК".

2018-05-23 15-04-47 додати документи 12.png

Малюнок 14.61 - Повідомлення про помилку 

У результаті успішно виконаних дій, у списку артикулів у замовленні, буде відображено інформацію по доданому документу до артикулів у вказаній партії (Малюнок 14.62).

Примітка: після того як додано необхідний документ до артикулу, відповідний рядок у замовленні змінює статус на "Жовтий", що свідчить про те, що документ додано, але ще узгоджено відповідальним співробітником Департамента якості (Малюнок 14.62).

2018-05-23 14-24-38 додати документи 11.png

Малюнок 14.62 - Перегляд результатів додавання документа для кількох артикулів


Створення заявки на узгодження документів

Після того, як виконано усі дії щодо редагування партій і додавання документів необхідно створити заявку на узгодження документів відповідальним співробітником Департамента якості. Для цього необхідно натиснути кнопку "Створити заявку" (Малюнок 14.63).

2018-05-23 15-25-49 створити заявку 1.png

Малюнок 14.63 - Ініціювання процесу створення заявки 

Процес створення заявки потребує підтвердження. Для цього необхідно:

Натиснути кнопку "Так" - для підтвердження дії.

Натиснути кнопку "Ні" - для відміни процесу відправки заявки на узгодження документів.

2018-05-23 15-26-01 створити заявку 2.png

Малюнок 14.64 - Вікно підтвердження дії 

Результатом успішного створення заявки є відображення на сайті інформаційного повідомлення, для закриття якого натисніть кнопку "Так" (Малюнок 14.65).

Після закриття інформаційного повідомлення виконується перехід до реєстру замовлень.

2018-05-23 15-27-06 створити заявку 3.png

Малюнок 14.65 - Інформаційне повідомлення

Після того як було створено заявку, відповідальний співробітник Департамента якості має узгодити, або відхили додані документи.

Якщо у замовленні є хоча б один артикул, по якому ще необхідно додати документи, тобто замовлення у "Червоному" статусі, навіть після узгодження усіх раніше доданих документів, замовлення повертається постачальнику на сайт, де видно, що ті строки, по яким було узгоджено документи переведено у "Зелений" статус, тобто усі необхідні документи по цьому артикулу вже є (Малюнок 14.66). Якщо документ було відхилено, замовлення у будь-якому разі повертається постачальнику на сайт (навіть якщо усі інші строки вже у "Зеленому" статусі).

Далі постачальнику доступна подальша робота із замовленням з можливістю вказати партію і додати по ній необхідні документи.

2018-05-23 15-27-06 створити заявку 4.png

Малюнок 14.66 - Перегляд замовлення після підтвердження документів співробітником Департамента якості