Редагування логістичного варіанту

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук

Ви (як постачальник) можете виконати редагування даних по своїм товарам (у розрізі активного логістичного варіанту), які є в системі Фоззі.

Для того щоб виконати редагування логістичного варіанту необхідно виконати наступні дії:

1. У каталозі товарів, за допомогою натискання на рядок із відображенням артикулу, відкрити до перегляду дані про товар (Малюнок 4.25).

2018-12-21 10-22-19 Сверка 23.png

Малюнок 4.25 - Каталог товарів

2. У вікні перегляду даних про товар перейти на вкладку "Актуальні дані в системі Fozzy" -> "Логістичні дані" (Малюнок 4.26).

На вкладці "Логістичні дані" до вибору доступний логістичний варіант, який Ви будете редагувати. Для цього встановіть курсор мишки у поле "Логістичний варіант" і виберіть його у списку (Малюнок 4.26).

Примітка: у Вас може бути доступний лог. варіант з іншим номером. В інструкції наведено приклад редагування данних по ЛВ - 0.

Дані про товар 4.25.png

Малюнок 4.26 - Вибір логістичного варіанту

3. Для того щоб ініціювати процес редагування, натисніть кнопку "Редагувати логістичний варіант" (Малюнок 4.27).

Дані про товар 4.26.png

Малюнок 4.27 - Ініціювання процесу редагування

4. У результаті успішно виконаних дій на попередніх кроках, буде відкрито форму редагування логістичного варіанту яка складається з трьох закладок - "Дані", Тара та упаковка" та "Вкладення".

За замовчуванням, у формі до редагування відкрито закладку "Дані", де відображено такі параметри:

  • "Постачальники" - якщо товар постачає декілька постачальників, Ви можете виконати зміну даних не для всіх, а сформувати список тих постачальників, для яких буде виконано зміну. 

Список відкривається при встановленні курсору мишки у поле вибору, де наявність позначки у полі свідчить про те, що даного постачального вибрано для застосування змін. 

Дані про товар 4.27.png

Малюнок 4.28 - Список постачальників

Для того щоб вказати постачальника, для якого не потрібно застосовувати зміни, необхідно зняти позначку, для нього у списку. Для цього натисніть один раз на відповідному рядку і позначку буде знято автоматично (Малюнок 4.29).

Дані про товар 4.28.png

Малюнок 4.29 - Формування списку постачальників

Якщо товар постачає лише один постачальник, поле вибору постачальника не доступне до вибору (Малюнок 4.30).

2019-04-22 15-10-41 Карточка 4.29.png

Малюнок 4.30 - Не доступне до редагування поле вибору постачальника 

  • "Тип одиниці виміру" - поле вибору типу одиниці виміру (Малюнок 4.31). 

Не можна змінювати штучний товар на ваговий, або навпаки, ваговий на штучний.

Допустима зміна:

Із типу "Ваговий, фіксована вага/кг" на "Ваговий, не фіксована вага/кг", та навпаки.

Не допустима зміна: 

Із типу "Штучний/шт" на "Ваговий, фіксована вага/кг" та "Ваговий, не фіксована вага/кг".

Із типу "Ваговий, фіксована вага/кг" та "Ваговий, не фіксована вага/кг" на "Штучний/шт".

У результаті недопустимої зміни, на екрані буде відображено повідомлення про помилку (Малюнок 4.32).

У разі виникнення помилки, необхідно закрити повідомлення про помилку за допомогою кнопки "ОК", та корректно вказати зміну типу одиниці виміру.

Дані про товар 4.30.png

Малюнок 4.31 - Зміна типу одиниці виміру

2018-12-21 10-28-52 Сверка 28.png

Малюнок 4.32 - Повідомлення про помилку

  • "Статус логістичного варіанту" - статус логістичного варіанту (Активний/Блокований).

При блокуванні логістичного варіанту, інформація по логістичним рівням стає скрита (недоступна) до редагування.

2019-12-18 10-30-15 статус лог варіанту 4.32.png

Малюнок 4.33 - Статус логістичного варіанту

  • "Тільки поштучне відвантаження" - поле, за допомогою якого регулюється дозвіл/заборона тільки поштучного відвантаження товару (Малюнок 4.34).
Дані про товар 4.33.png

Малюнок 4.34 - Ознака "Тільки поштучне відвантаження"

ВАЖЛИВО!

Якщо встановлено ознаку "Тільки поштучне відвантаження", ШК штуки не дублюється на рівні внутрішньої упаковки та ящика. Поля залишаються пустими.

2019-01-09 11-46-42 Сверка 39.png

Малюнок 4.35 - Встановлена ознака "Тільки поштучне відвантаження"

Якщо ознаку "Тільки поштучне відвантаження" не встановлено, тоді коефіцієнт розфасовки ящика має бути більшим за "1".

2019-01-09 11-47-05 Сверка 40.png

Малюнок 4.36 - Не встановлена ознака "Тільки поштучне відвантаження"

  • "Дата застосування змін" - поле, яке призначено для встановлення дати, коли необхідно застосувати зміни, вказані у заявці на редагування логістичного рівня.

За замовчуванням поле пусте. Заповнення поля є обов'язковим і виконується шляхом вибору дати із календаря.

Під час вибору дати застосування змін, доступна до вибору тільки майбутня дата (більша за поточну).

Дані про товар 4.36.png

Малюнок 4.37 - Дата застосування змін

Якщо дата застосування змін не була вказана, після відправки заявки на опрацювання (кнопка "Створити заявку"), на екрані буде відображено повідомлення про наявність помилок у формі редагування (Малюнок 4.38).

Після закриття повідомлення про помилку (кнопка "ОК") виконується перехід до форми редагування, де поле, у заповненні якого було допущено помилку, підсвічено червоним кольором (Малюнок 4.39).

2019-01-09 11-14-55 Сверка 37.png

Малюнок 4.38 - Повідомлення про помилку

2019-04-22 15-15-02 Карточка 4.38.png

Малюнок 4.39 - Форма редагування

Нижче у формі редагування окремими блоками відображено логістичні рівні, де по кожному полю, доступному до редагування, наявні підказки. Підказки відрізняються за типом одиниці вимірювання товару (штучний/ваговий).

2019-01-09 14-53-08 Сверка 44.png

Малюнок 4.40 - Логістичні рівні

Коли поле вводу ШК доступне до вводу даних/є обов'язковим, необхідно встановити курсор у відповідне поле і ввести ШК.

Під час вводу ШК виконується перевірка на правильність введеного ШК, а також його коректність. У разі допущення помилки під час вводу, поле буде підсвічено червоним кольором із відображенням текстової підказки щодо суті помилки.

Усі інші поля форми редагування (крім поля введення ШК, та полів де розрахунок виконується автоматично), реалізовано у вигляді поля із перемикачами, де кнопка "-" зменшує значення на одиницю, а кнопка "+" збільшує значення на одиницю. 

2019-01-09 13-17-20 Сверка 45.png

Малюнок 4.41 - Ручне введення даних 

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ З LISTEX

При редагуванні логістичного варіанту, Ви можете завантажити з Listex лог.дані, а також дані по тарі і упаковці. Для цього переконайтеся у правильності вибраного постачальника і натисніть кнопку "Інформацію вже надано Listex" (Малюнок 4.42).

Дані про товар 4.41.png

Малюнок 4.42 - Завантаження даних з Listex

Результатом успішного завантаження є автоматичне відображення даних у відповідних полях форми на закладках "Дані" і "Тара та упаковка". Дані, що було завантажено з Listex, заборонено до ручного редагування у формі.

Про те, що по певному логістичному рівню дані завантажено з Listex, свідчить сіре забарвлення поля, при наведенні курсору мишки на який виводиться підказка, що це дані Listex (Малюнок 4.43). 

Після того, як дані було успішно завантажено, повторно завантажити дані не доступно, кнопка "Інформацію вже надано Listex" не доступна до вибору (підсвічено сірим кольором) (Малюнок 4.43).

Дані про товар 4.42.png

Малюнок 4.43 -  Відображення завантажених даних з Listex

Якщо на момент завантаження, у Listex немає актуальних даних, на екрані буде відображено відповідне інформаційне повідомлення (Малюнок 4.44).

2019-01-10 13-33-39 Сверка 50.png

Малюнок 4.44 - Інформаційне повідомлення

ПЕРЕВІРКИ/ПРАВИЛА, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ НА УВАЗІ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ:

1. Якщо товар ваговий, на логістичному рівні "Ящик", коефіцієнт розфасовки вираховується автоматично і завжди = 1, при цьому поле вводу ШК доступне до редагування.

Дані про товар 4.44.png

Малюнок 4.45 - Редагування даних

2019-01-09 11-43-22 Сверка 42.png

Малюнок 4.46 - Редагування даних

2. Якщо товар штучний (не ваговий), автоматично вираховується, якщо коефіцієнт розфасовки на логістичному рівні "Внутрішня упаковка" = 1, тоді поля "Вага", "Глибина", "Ширина", "Висота" дорівнюють даним з логістичного рівня штука.

2019-04-22 15-48-31 Карточка 4.46.png

Малюнок 4.47 - Редагування даних

3. Штрихкод на одиниці товару, вн. упаковці та ящику не може бути однаковий.

У разі наявності однакового штрихкоду, при спробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Один штрих-код може належати одиниці товару або внутрішній упаковці, або ящику" (Малюнок 4.48).

2020-03-12 16-01-56 4.48 new.png

Малюнок 4.48 - Повідомлення про помилку

4. Вага брутто внутрішньої упаковки має бути не менше ваги брутто одиниці помноженої на розфасовку внутрішньої упаковки.

У разі виявлення відхилень від даних вимог, при пробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Вага внутрішньої упаковки недостатня для вказаної розфасовки" (Малюнок 4.49).

5. Вага брутто ящика має дорівнювати сумі брутто внутрішньої упаковки помноженої на коефіцієнт розфасовки (кількість внутрішніх упаковок у ящику) і вазі самої тари.

У разі виявлення відхилень від даних вимог, при спробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Вага ящика недостатня для вказаної розфасовки".

6. Площа ящика, або внутрішньої упаковки має в собі розміщувати суму площ одиниці і розраховується наступним чином:

  • Логістичний рівень "Внутрішня упаковка": (глибина вн.упаковки*ширина вн.упаковки*висота вн.упаковки) ≥ (глибина од.товара*ширина од.товара*висота од.товара) * коефіціент розфасовки вн.упаковки.
  • Логістичний рівень "Ящик": (глибина ящика*ширина ящика*висота ящика) > (глибина вн.упаковки*ширина вн.упаковки*висота вн.упаковки) *  коефіціент розфасовки ящика.

У разі виявлення відхилень від даних вимог, при спробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Розміри внутрішньої упаковки не достатні для розміщення в ній вказаної кількості одиниць товару" або  "Розміри ящику не достатні для розміщення в ньому вказаної кількості одиниць товару" (Малюнок 4.49).

7. За висоту слоя приймається висота ящика з допустимою погрішністю +0,01 метра. Звідси виходить, що висота слоя не може бути вище висоти ящика, ніж на +0,01 метра.

У разі виявлення відхилень від даних вимог, при спробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Висота шару не повинна перевищувати висоту ящика".

8. Площа слоя палети має розміщувати в собі суму площ ящиків слоя.

У разі виявлення відхилень від даних вимог, при спробі створити заявку, на екрані буде відображено повідомлення про помилку "Габарити шару занадто малі для вказаних габаритів ящику" (Малюнок 4.50).

2020-04-22 08-35-07 ЛВ проверки new.png

Малюнок 4.49 - Повідомлення про помилку

2019-01-08 11-16-46 Сверка 32.png

Малюнок 4.50 - Повідомлення про помилку

Є поля форми, дані по яким вираховуються автоматично згідно формул. Якщо не корректно встановлено значення у полі, на основі якого виконується автоматичний розрахунок, у формі червоним кольором показано поля, де після автоматичного розрахунку виявлено недотримання вимог щодо дозволених граничних значень (Малюнок 4.51).

2019-01-11 11-22-41 Сверка 55.png

Малюнок 4.51 - Повідомлення про помилку

Вибір причини пропуска перевірки коректності даних

Ви (як постачальник) під час створення заявки на зміну логістичних даних по товару можете вибрати причину для кожного логістичного рівня, яка дозволить пропустити етап перевірки коректності введених даних при передачі заявки на узгодження.

Можливість вибрати причину стає доступною тільки після спроби створення заявки і виявлення помилок. 

Для цього потрібно:

1. У блоці відображення даних логістичного рівня, по якому потрібно пропустити етап перевірки коректності даних встановіть ознаку у параметрі "Дані вірні" (Малюнок 4.52).

2. Після того, як було вказано, що дані по лог.рівню вірні, стає активним до вибору поле із причиною встановлення даної ознаки. Причину потрібно вибрати із фіксованого випадаючого списку (Малюнок 4.52).

ВАЖЛИВО! При встановленні ознаки в параметрі "Дані вірні", заповнення поля "Причина" стає обов'язковою умовою створення заявки на зміну лог. даних.

2019-12-11 12-20-48 Сверка Неблокирующие проверки 1.png

Малюнок 4.52 - Параметр "Дані вірні"

Якщо вибрано причину "Доп. соглашение по договору", або "Товар стягивается стрейч пленкой"  - текстове поле для введення причини залишається неактивним (Малюнок 4.53).

Після чого Ви можете повторити спробу створення заявки у системі.

2019-12-11 12-21-04 Сверка Неблокирующие проверки 2.png

Малюнок 4.53 - Вибір причини 

Якщо жодна із представлених причин Вам не підходить, виберіть причину "Другое". При виборі причини "Другое" автоматично активується до внесення даних текстове поле "Поля введення причини", де потрібно вказати причину, за якої Ви по логістичному рівню встановили ознаку, що дані вірні.

ВАЖЛИВО! Поле "Поля введення причини" є обов'язковим до заповнення, якщо було вибрано причину - "Другое".

2019-12-11 12-21-22 Сверка Неблокирующие проверки 3.png

Малюнок 4.54 - Поле введення причини

Після того заповнено усі обов'язкові поля для того щоб пропустити етап перевірки коректності даних, повторіть спробу створення заявки.

2019-12-11 12-21-44 Сверка Неблокирующие проверки 4.png

Малюнок 4.55 - Приклад заповнення обов'язкових параметрів


ЗАКЛАДКА "ТАРА ТА УПАКОВКА"

На закладці "Тара та упаковка" необхідно заповнити дані щодо тари та упаковки товару.

Інформацію щодо тари та упаковки товару згруповано у два блоки:

  • "Споживча тара (одиниця продажу)"
  • "Транспортна тара (ящик)"

Якщо по товару (артикулу) є дані по тарі, вони відображені у формі і доступні до зміни.

Дані, що було завантажено з Listex, недоступні до редагування. При наведенні курсору мишки на поле з даними, що було завантажено із Listex, відображено відповідну текстову підказку (Малюнок 4.56).

Дані про товар 4.51.png

Малюнок 4.56 - Закладка "Тара та упаковка"

Вибір даних реалізовано у вигляді випадаючого списку, який відкривається при встановленні мишки у поле вибору (Малюнок 4.57).

До вибору доступне тільки одне значення зі списку.

Дані про товар 4.52.png

Малюнок 4.57 - Вибір значення зі списку

Усі поля форми редагування з параметрами щодо тари і упаковки є обов'язковими до заповнення. Якщо хоча б одне поле не буде заповнено, Ви не зможете створити заявку на зміну.

У такому разі, після натискання кнопки "Створити заявку", на екрані буде відображено повідомлення, з інформацією, що не всі логістичні дані корректно заповнено (Малюнок 4.58). При переході на закладку "Тара та упаковка", відображено некоректно заповнені поля форми червоним кольором (Малюнок 4.59).

2019-01-09 11-14-55 Сверка 37.png

Малюнок 4.58 - Повідомлення про помилку

Дані про товар 4.54.png

Малюнок 4.59 - Відображення некоректно заповнених даних 


ЗАКЛАДКА "ВКЛАДЕННЯ"

При переході на закладку "Вкладення", Ви можете додати певний коментар до заявки, а також прикріпити файл.

Для того, щоб додати коментар, встановіть курсор мишки у поле "Коментар" і за допомогою клавіатури Вашого ПК введіть текст Вашого коментаря.

Дані про товар 4.55.png

Малюнок 4.60 - Закладка форми редагування "Вкладення"

Якщо Вам потрібно додати до заявки певний документ, натисніть кнопку "Додати файл" (Малюнок 4.61).

У результаті виконаних дій буде відкрито додаткове вікно вибору файлу на Вашому ПК (Малюнок 4.61).

Підтвердження вибору виконується за допомогою кнопки "Открыть" (Малюнок 4.61).

У результаті успішно виконаних дій, відповідний документ відображено у формі.

2019-01-14 11-08-12 Сверка 59.png

Малюнок 4.61 - Додавання файлу

При наведенні курсору мишки на рядок з відображенням назви вкладення, вкінці рядка з'явиться кнопка, за допомогою якої можна видалити файл із форми:

2019-01-14 11-08-45 Сверка 60.png

Процес видалення файла потребує підтвердження (Малюнок 4.62).

Для підтвердження дії, натисніть кнопку - "Так".

Для скасування дії щодо видалення файлу, натисніть кнопку - "Ні".

2019-01-14 11-09-14 Сверка 61.png

Малюнок 4.62 - Вікно підтвердження дії

Після остаточного завершення редагування даних логістичного рівня, необхідно за допомогою натискання кнопки "Створити заявку" відправити її на опрацювання відповідальним по процесу особам (Малюнок 4.63).

Дані про товар 4.58.png

Малюнок 4.63 - Створення заявки 

Результатом успішного створення заявки у системі є відображення на екрані Вашого ПК інформаційного повідомлення (Малюнок 4.64).

2019-01-11 13-57-47 Сверка 57.png

Малюнок 4.64 - Інформаційне повідомлення


УВАГА! На даний час, зміна логістичних даних, а саме ваго-габаритні показники та розфасовки, є можливою по товарам за контрактами бізнесів РЦ, Сільпо та Траш.

Якщо є необхідність зміни логістичних даних по товарам за іншими контрактами - Вам необхідно подати дані на електронну адресу sverkakt@fozzy.ua