Підтвердження специфікації

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук
При внесенні змін щодо специфікації у договір поставки в ПЗ "Договора", Вам (як постачальнику), на сайті Порталу, буде відображено повідомлення про наявність непідверджених даних.

Для підтвердження специфікації необхідно на сторінці "Специфікація" натиснути кнопку "Підтвердити специфікацію" (Малюнок 7.5).

2020-01-16 13-40-20 спецификация 16.png

Малюнок 7.5 - Підтвердження специфікації 

Процес підтвердження специфікації потребує підтвердження дії:

"Так" - підтвердження дії.

"Ні" - відміна процесу підтвердження специфікації. 

2020-01-16 13-40-20 спецификация 17.png

Малюнок 7.6 - Вікно підтвердження дії

Результатом успішного підтвердження специфікації є відображено інформаційне повідомлення - "Специфікацію успішно підтверджено" (Малюнок 7.7).

2020-01-16 13-40-20 спецификация 18.png

Малюнок 7.7 - Інформаційне повідомлення про успішне підтвердження специфікації 

Після виконання підтвердження, у блоці "Підтверджена специфікація" відображено дані підтвердженої специфікації за договором. У дужках вказано дату підтвердження специфікації.

Набір інформаційних даних такий самий, як і в блоці "Специфікація у системі FOZZY", тільки джерелом даних є БД підтверджених даних. Тобто підтверджена специфікація є дублікатом специфікації у системі FOZZY.

У випадку наявності відхилень підтверджених даних від актуальних, відповідне поле буде підсвічено у списку іншим кольором.

2020-01-16 13-40-20 спецификация 20.png

Малюнок 7.8 - Відображення підтвердженої специфікації