Загальна інформація про інструкцію

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук
Версія       Дата
1.79 27.04.2021 р.

                                  Інструкція користувача по роботі з веб-ресурсом "Портал постачальників" 


Загальні відомості
Портал постачальників створений з метою підвищення ефективності взаємодії компаній. За допомогою порталу можна керувати даними продукції, що постачається, складати та коригувати графік постачання продукції, бачити результати співпраці компаній.
Терміни та визначення
  • Портал постачальників (ПП) - система ефективної комунікації з постачальниками, що містить набір інструментів, які базуються на web-технологіях.
  • Авторизація - надання певній особі або групі осіб прав на виконання певних дій, а також процес перевірки (підтвердження) прав при спробі виконання цих дій.
  • Підтверджені дані - дані, правильність яких була підтверджена постачальником.
  • Заявка на зміну - електроний документ, в якому зафіксовано нове значення поля майстер-даних, а також дата, з якої має бути застосовано нове значення. 
  • Майстер-дані - це дані з найважливішою для ведення бізнесу інформацією.
  • Номер договору - номер, який вказано в паперовому підписаному договорі постачання.
  • Внутрішній номер договору - це унікальний ідентифікатор договору у БД FOZZY GROUP.
  • ЦБД - центральна база даних FOZZY GROUP.
  • Особистий кабінет користувача порталу - веб-сторінка з налаштуваннями і додатковими інструментами порталу, які доступні користувачу.